Εχθροί και ασθένειες:

Δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα από ασθένειες. Είναι ευάλωτη σε προσβολές από Τετράνυχο (Tetranychus urticae).