Εχθροί και ασθένειες:

Δεν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με εχθρούς και ασθένειες. Το σημαντικότερο είναι να του προσφέρουμε το κατάλληλο έδαφος και συνθήκες υγρασίας.