Εχθροί και ασθένειες

Προσβάλλεται από κάποιους μύκητες, όπως ο περονόσπορος, ο βοτρύτης, το ωίδιο, η σκωρίαση και η αλτερναρία. Επίσης προσβάλλεται από έντομα, όπως η μελίγκρα.