Εχθροί και ασθένειες:

Δεν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα από εχθρούς και ασθένειες.