Εχθροί και ασθένειες:

Ζημιές προκαλούν διάφορα ξυλοφάγα έντομα   καθώς και αφίδες στα φύλλα. Επίσης προσβάλλεται από το κυλινδροσπόριο, σεπτωριάσεις και ανθρακώσεις.