Εχθροί και ασθένειες:

Δεν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο φυτό. Τα κυριότερα προβλήματα προκαλούνται από αφίδες και κοκκοειδή .