Εχθροί και ασθένειες:

Δεν αντιμετωπίζει προβλήματα με ασθένειες ή εχθρούς.