Εχθροί και ασθένειες

Πιο συχνά ταλαιπωρείται από τα κοκκοειδή και τον τετράνυχο, τις αφίδες και τον μύκητα Botrytis Cinerea.