Εχθροί :

Γενικότερα είναι ένα ανθεκτικό στους περισσότερους εχθρούς φυτό.  Αν ποτίζουμε υπερβολικά μπορεί να προσβληθεί από Rhizoctonia (προκαλεί ξήρανση λόγω καταστροφής των ριζών), σηψιρριζίες (Phytophtora ,Pythium ). Προσοχή σε τέτοιες περιπτώσεις  το χώμα του φυτού δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιείται.  Μπορεί να παρατηρήσουμε πληθυσμούς από αφίδες και ακάρεα, αλλά δράμε μόνο αν παρατηρήσουμε σημαντικές ζημιές στο φυτό ,καθώς συνήθως αντιμετωπίζονται από ωφέλιμα έντομα που προσελκύει το φυτό.