Έδαφος

Μπορεί να καλλιεργηθεί σε διάφορους τύπους εδαφών, ακόμη και σε αργιλώδη, καθώς είναι ιδιαίτερα προσαρμοστικός. Τα καλύτερα αποτελέσματα όμως τα δίνει όταν καλλιεργείται σε βαθιά, γόνιμα ή και μέσης σύστασης εδάφη, ουδέτερου pH και καλά αποστραγγιζόμενα. Επίσης, αντέχει και σε ασβεστώδη εδάφη. Γενικότερα για το pH αναπτύσσεται στο εύρος 6 – 8.  Για καλύτερα αποτελέσματα πριν την φύτευση καλό είναι να εμπλουτίσουμε το έδαφος  με κομπόστ ή κοπριά.