Έδαφος

Δεν έχει ιδιαίτερες απατήσεις αρκεί να μην φυτεύεται σε πολύ βαριά εδάφη. Ιδανικές συνθήκες είναι pH κοντά στο 6,9 και έδαφος πλούσιο σε οργανική ουσία με καλή αποστράγγιση.