Έδαφος

Θέλει πλούσια σε οργανική ουσία εδάφη με καλή αποστράγγιση. Ιδανικό pH το 5 – 6,5.