Έδαφος

Δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις, μπορεί να αναπτυχθεί ικανοποιητικά σχεδόν σε όλα τα εδάφη. Το μόνο που χρειάζεται είναι το έδαφος να έχει καλή αποστράγγιση.