Διάρκεια ζωής

Εξαρτάται από την εποχή του έτους, από την διαθέσιμη τροφή που υπάρχει, από την φυλή καθώς και από το είδος της εργασίας που εκτελεί η συγκεκριμένη εργάτρια. Κατά γενικό κανόνα ζουν 35 με 40 ημέρες την Άνοιξη, Καλοκαίρι και Φθινόπωρο, ενώ τον Χειμώνα 4 με 5 μήνες. Οι χειμερινές εργάτριες ζουν πολύ περισσότερο διότι είναι σχετικά αδρανείς και επειδή έχουν καλά αναπτυγμένα τα λιπώδη σώματα στα οποία υπάρχουν αποθέματα τροφών. Ανεξάρτητα από την εποχή, το πιο συνηθισμένο αίτιο του θανάτου τους είναι λόγω εξάντλησης.