Διαφοροποίησή της

Οι νεαρές εργάτριες που ταΐζουν τον γόνο, δίνουν βασιλικό πολτό σε όλες τις προνύμφες τις τρεις πρώτες μέρες. Στη συνέχεια επιλέγουν μόνο μερικές προνύμφες τις οποίες συνεχίζουν να τις ταΐζουν με αυτόν, ενώ στις άλλες δίνουν λιγότερη τροφή η οποία αποτελείται από μέλι, γύρη και νερό. Η ποιότητα και η ποσότητα της τροφής που καταναλώνεται προκαλεί τις αλλαγές τις προνύμφης σε μέλισσα.