Αυτόματο πότισμα

Όταν υπάρχει υποψία παγετού κλείνουμε την κεντρική βάνα του ποτίσματος και κάνουμε ένα δοκιμαστικό κύκλο ποτίσματος (πατάμε το manual πότισμα στον προγραμματιστή). Με αυτόν τον τρόπο το νερό που έχει απομείνει στις ηλεκτροβάνες (ή στους προγραμματιστές μπαλκονιού) βγαίνει από το δίκτυο. Αν το νερό δε βγει από το δίκτυο, λόγω διαστολής (το νερό διαστέλλεται όταν γίνεται πάγος) υπάρχει περίπτωση να σπάσουν οι ηλεκτροβάνες ή οι προγραμματιστές μπαλκονιού.