Αποστάσεις σποράς

Για μια ποιοτική παραγωγή με σπόρο θα πρέπει οι αποστάσεις στις γραμμές των φυτών να απέχουν 60-90 εκατοστά και τα φυτά μεταξύ τους από 45-60 εκατοστά.