Αποστάσεις Φύτευσης:

Η σπορά γίνεται με το χέρι ή με σπαρτικές μηχανές, με αποστάσεις φύτευσης 10 – 20 εκατοστά μεταξύ των γραμμών και 2,5 – 7,5 εκατοστά επί των γραμμών. Βάθος σποράς 1 – 1,5 εκατοστά, με τον διαχωρισμό των σπόρων ανά μεγέθη να βοηθά στον ομοιόμορφο σχηματισμό γογγυλόριζων.