Αποστάσεις Φύτευσης:

Βάθος σποράς 2 – 4 εκατοστά και αποστάσεις φύτευσης 50 – 60 εκατοστά μεταξύ των γραμμών και 30 εκ επί των γραμμών για νάνες ποικιλίες και 75 – 120 εκατοστά μεταξύ και 30 – 50 εκατοστά επί των γραμμών για πιο μεγάλης ανάπτυξης.