Απομακρύνετε τη σκουριά με τη χρήση ντομάτας

  1. κόψετε μια ντομάτα στη μέση
  2. τρίψετε με τη μισή ντομάτα τις μεταλλικές επιφάνειες, εκεί που βρίσκονται οι σκουριές
  3. αφού περάσουν 2 ώρες θα τρίψετε με ένα σφουγγαράκι τα σκουριασμένα σημεία των μεταλλικών επιφανειών για να απομακρυνθούν οι σκουριές