Απομακρύνετε τη σκουριά με τη χρήση λαδιού

  1. ρίξετε στα μεταλλικά σημεία που έχει σκουριές λάδι
  2. αφήσετε να περάσουν λίγες ώρες
  3. τρίψετε με ένα σφουγγάρι σκληρό ή με μια συρμάτινη βούρτσα ή με ένα γυαλόχαρτο τα σημεία με τη σκουριά για να φύγει