Αντιμετώπιση

Οι αντιμετώπιση τους είναι δύσκολή, διότι το κέλυφος που διαθέτουν, είναι αδιαπέραστο από τα εντομοκτόνα. Το χειμώνα αντιμετωπίζετε πιο εύκολα τα κοκκοείδη, με ειδικά παραφινέλαια, που μπορείτε να προμηθευτείτε από το εμπόριο και το τοποθετείτε πάνω στα σημεία της προσβολής.

  • Αν η προσβολή είναι μικρή αφαιρέστε κάθε έντομο, με ένα βαμβάκι ή με το διάλυμα πράσινου σαπουνιού και οινοπνεύματος με ένα πανί ή με ένα σφουγγάρι.
  • Αν η προσβολή είναι μεγάλη αφαιρέστε με ένα κλαδευτήρι ή ένα πριόνι όλα τα προσβεβλημένα κλαδιά και κάψτε τα. Μην ξεχάσετε να απολυμάνετε τα εργαλεία σας, αφού τελειώσετε.