Αντιμετώπιση

Χρησιμοποιούμε παγίδες:

  • Χρωματικές, που το κίτρινο χρώμα τους τα προσελκύει αλλά οχί μεγάλο ποσοστό εντόμων.
  • Σχηματικές, που έχουν καλύτερα αποτελέσματα.
  • Παγίδες κόλλας που έχουν καλύτερα αποτελέσματα, όμως θανατώνουν τα ωφέλιμα έντομα και χρειάζονται συχνά αντικατάσταση γιατί γεμίζουν.
  • Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσετε παγίδες που έχουν το σχήμα του καρπού της ελιάς, από τις χρωματικές και τις παγίδες κόλλας.
  • Από τους καλύτερους και ικανοποιητικότερους τρόπους αντιμετώπισης του δάκου είναι η φερομονικές παγίδες.
  • Θα πρέπει να συγκομίζετε εγκαίρως τους καρπούς της ελιάς.

 

Χρωματικές παγίδες

 

 

 

 

 

 

Παγίδα φερομόνης με κόλλα 

 

 

Φερομονική παγίδα 

 

Σχηματική δακοπαγίδα 

 

Χημική αντιμετώπιση (πηγή 2015: www.minagric.gr):

  • Μπορείτε να κάνετε μαζικούς δολωματικούς ψεκασμούς εδάφους με χρήση Fenthion dimethotate.
  • Ψεκασμούς καλύψεως με αρσενικώδες νάτριο και οργανοφωσφορικά  εντομοκτόνα.

 

Πηγές φωτογραφιών:  www.bioprasino.grwww.supereverything.grwww.apolimantikiltd.grwww.geosimio.gr.