Αντιμετώπιση

Μπορείτε να αντιμετωπίσετε τον περονόσπορο με τους εξής τρόπους:

  1. Μπορείτε να προμηθευτείτε από το εμπόριο χαλκούχα σκευάσματα (π.χ. θειοχαλκίνη). Τα χρησιμοποιείτε προληπτικά ή όταν είναι μικρή η προσβολή.
  2. Μπορείτε επίσης να ψεκάσετε προληπτικά με γαλαζόπετρα.
  3. Να μην κάνετε υπερβολικά ποτίσματα στις καλλιέργειες και τα φυτά σας.
  4. Να φυτεύετε αραιά τα φυτά, για να μπορούν να αερίζονται.
  5. Χρησιμοποιήστε ανθεκτικές ποικιλίες στον περονόσπορο.
  6. Να αφαιρείτε τα φυτά που έχουν προσβληθεί.
  7. Μην φυτεύετε πατάτες, σε περιοχές που υπάρχουν φυτεμένες ντομάτες.

Πηγή φωτογραφίας: wikipedia