Άνθηση:

Ανάλογα με το είδος και την ποικιλία, ανθίζει μέσα Καλοκαιριού μέχρι τις αρχές του Χειμώνα.