Άνθηση:

Ανάλογα με την ποικιλία, συνήθως τέλη καλοκαιριού με μέσα φθινόπωρου.