Άνθηση:

Συνήθως αρχίζει Απρίλιο-Ιούνιο και διαρκεί για όλο το Καλοκαίρι.