Άνθηση:

Το φυτό ανθίζει για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια, από τις αρχές έως τα τέλη Μαΐου.