Άνθιση

Ανθίζει από τα τέλη της άνοιξης μέχρι της αρχές φθινοπώρου.