Άνθηση

Ανθίζει από τον Ιούνιο μέχρι και τον Αύγουστο.