Άνθηση

Ανθίζει από τον Αύγουστο μέχρι τον Οκτώβριο.