Άνθηση

Ανθίζει συνεχώς από τον Απρίλιο έως τους πρώτους παγετούς του Νοέμβριου.