Άνθηση :

 

Ανθίζει όλο το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Τα άνθη της διατηρούνται για αρκετό χρονικό διάστημα στο ανθοδοχείο.