Άνθιση

Ανθίζει το φθινόπωρο, ανάλογα με την ποικιλία.