2. Ανακύκλωση μελιών

Το μέλι αναμειγνύεται με άλλα υποβαθμισμένα που δεν θα μπορούσαν να πωληθούν στην αγορά αυτούσια.