1. Όραση

Μέσω αυτής προσανατολίζονται και επίσης αναγνωρίζουν το χρώμα της κυψέλης στην οποία ανήκουν. Έχουν σύνθετους οφθαλμούς και πάνω τους βρίσκονται τρίχες με τις οποίες αντιλαμβάνονται την ταχύτητα του αέρα κατά την πτήση τους.